وب سایت سید حامد واحدی | Seyedhamed Vahedi Website

شفاف نبودن رنگ زمینه Label وقتی روی برخی از کنترل ها قرار دارد


کنترل Label به خوبی از Transparency پشتیبانی می کند و اگر مشکل در Transparency وجود داشته باشد لازم است که خصوصیت Parent مربوط به Label را به کنترلی که دقیقا پشت آن است تغییر دهید:

label1.Parent = panel1;
label1.BackColor = Color.Transparent;

سید حامد واحدی سید حامد واحدی     16 آذر 1397