اجرای ویندوز 10 در Safe Mode

اجرای ویندوز 10 در Safe Mode


شیوه های مختلفی برای اجرای Safe Mode در اینترنت ارائه شده است. اما بهترین راه این است که دکمه shift را در زمان بوت نگه دارید. ویندوز 10 شروع می شود و از شما می خواهد یک گزینه را انتخاب کنید. Troubleshoot، سپس Advanced option و Startup settings را انتخاب کنید.
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     2 اسفند 1396